PayPro Krajowa Instytucja Płatnicza, Agent rozliczeniowy transakcji on-line

Zasady Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza PayPro SA

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej :Marian Juśkiewicz,
  • Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejRafał Rybkowski
  • Członek Rady Nadzorczej: Arkadiusz Krzemiński

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A., Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Zarząd PayPro SA

  • Prezes Zarządu - Piotr Kurczewski

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A, zarząd spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy, a kadencja każdego członka Zarządu trwa trzy lata.

PayPro S.A.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland
Telefon: +48 61 642 93 44
E-mail: info(at)paypro.pl
NIP: 779-236-98-87
Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000


Home | Agent Rozliczeniowy | Krajowa Instytucja Płatnicza | Zasady Ładu Korporacyjnego | Usługi