PayPro Krajowa Instytucja Płatnicza, Agent rozliczeniowy transakcji on-line

Krajowa Instytucja Płatnicza

PayPro SA na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 otrzymała zgodę na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. PayPro SA jest podmiotem nadzorowanym przez KNF, wpisanym do Rejestru Usług Płatniczych pod Nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/).

PayPro SA
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland
Telefon: +48 61 642 93 44
E-mail: info(at)paypro.pl
NIP: 779-236-98-87
Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000


Home | Agent Rozliczeniowy | Krajowa Instytucja Płatnicza | Zasady Ładu Korporacyjnego | Usługi | Dokumenty