PayPro Krajowa Instytucja Płatnicza, Agent rozliczeniowy transakcji on-line

Agent Rozliczeniowy

PayPro SA na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1.04.2011 r. otrzymała zgodę na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń jako Agent Rozliczeniowy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.).

PayPro S.A.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland
Telefon: +48 61 642 93 44
E-mail: info(at)paypro.pl
NIP: 779-236-98-87
Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000


Home | Agent Rozliczeniowy | Krajowa Instytucja Płatnicza | Zasady Ładu Korporacyjnego | Usługi | Dokumenty